Kontakt

Peter Kniez
Lehota pri Nitre 773
SK- 95136 Lehota pri Nitre

IČO: 435 43 961
DIČ: 107865241

Zapisaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra

Číslo živnostenského registra: 680-11764


tel.: +421 901 708 171
e-mail: miniworld@kniez.sk

Napíšte nám

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.